Covid 19
 
 

ספירת אנשים

ספירת אנשים והתרעה כאשר המרחב מגיע לתפוסה מלאה

קוואמו סופרת את האנשים היוצאים והנכנסים מכניסה יחידה וגם כניסות מרובות. המערכת מראה בזמן אמת כמה אנשים יוצאים ונכנסים מהכניסה המוגדרת במערכת.

ניתן גם להגדיר הגבלה למספר האנשים שיכולים להיות בו זמנית במקום ולקבל התרעה בזמן אמת לאפליקציית קוואמו כאשר המקום הגיע למגבלת האנשים המותרת.