top of page
Covid 19

COVID-19

מגפת הקורונה הציבה בפנינו סטנדרטים חברתיים חדשים. 

אנחנו בקוואמו פיתחנו חבילה של שירותים שמטרתם לסייע בשמירה על הנחיות 

התרעת התקהלות

כך תוכלו למנוע התקהלות באיזורים ציבוריים

קוואמו מזהה התקהלות של אנשים באיזורים ציבוריים.

ברגע הזיהוי המערכת שולחת התרעה לאפליקציית קוואמו כך שניתן לפזר את ההתקהלות בזמן אמת.

התרעת התקהלות

אי עטיית מסיכה

מתריע על אנשים שאינם לובשים מסכה

לפי הנחיות משרד הבריאות על כולנו לעטות מסיכה במהלך שהייה באיזור ציבורי.

קוואמו מזהה את האנשים שאינם לובשים מסיכה ואף מאפשרת לדבר לאותם אנשים מרחוק בכדי לבקש מהם ללבוש מסיכה.

ההתרעה על אי לבישת מסיכה מגיעה בזמן אמת לאפליקציית קוואמו.

באמצעות קוואמו תוכל להגן ולהיות מוגן במרחב הציבורי.

עטיית מסיכה

ספירת אנשים

ספירת אנשים והתרעה כאשר המרחב מגיע לתפוסה מלאה

קוואמו סופרת את האנשים היוצאים והנכנסים מכניסה יחידה וגם כניסות מרובות. המערכת מראה בזמן אמת כמה אנשים יוצאים ונכנסים מהכניסה המוגדרת במערכת.

ניתן גם להגדיר הגבלה למספר האנשים שיכולים להיות בו זמנית במקום ולקבל התרעה בזמן אמת לאפליקציית קוואמו כאשר המקום הגיע למגבלת האנשים המותרת.

ספירת אנשים
bottom of page